drugakariera

2kariera podcast

2Kariera to centrum zdobywania i wymiany doświadczeń przez żołnierzy i funkcjonariuszy rezerwy ukierunkowanym na dalszy rozwój zawodowy.

2Kariera to centrum zdobywania i wymiany doświadczeń przez żołnierzy i funkcjonariuszy rezerwy ukierunkowanym na dalszy rozwój zawodowy.

Episodes: 8

Display
Learn about the benefits of claiming your podcast and the process here.