Gatuslang

ENTD 36: Enigmatical – Mentions Upon Memoria [Kassett, 2006/2012]

ENTD 36: Enigmatical – Mentions Upon Memoria [Kassett, 2006/2012]

2006 släppte Enigmatical kassetten Mentions upon memoria: a collection of songs produced by Enigmatical between 2003-2006, eller Memoria tape: Enigmatical som det står på ryggen, på egna bolaget Sving!. Kassetten är ett Sony c60 som innehåller fjorton låtar vilka, som titeln på kassetten antyder, alla är producerade av Enigmatical, två av spåren, Music (Instrumental) och … Continue reading "ENTD 36: Enigmatical – Mentions Upon Memoria [Kassett, 2006/2012]"

Release Date:

Share part or all of the audio of this episode